RENCANA PEMBELAJARAN_TEMBANG MACAPAT_VII

  Disukai 4
  Diunduh 1679
  Dilihat 2240
daring
Penulis : MISTIYAH
Diterbitkan : 4 April 2020 21:59
Jenjang : SMP/MTS/Paket B
Kelas : 7
Mapel : Bahasa Jawa

Tembang macapat salah sawijining wujud kasusastran Jawa kang kaiket ing paugeran, guru gatra, guru lagu lan guru wilangan. Kajaba iku uga mbutuhake kaendahan basa. Mula ora aneh yen ing tembang macapat kinandhut basa rinengga. Surasane tembang macapat bisa isi pituduh apa dene panglipur. Mula akeh pesan moral kang bisa kita dudut saka sawernane cakepan tembang macapat.


Bookmark

Cari RPP Lain

RPP terkait lainnya