RPP 1 LEMBAR IPS KELAS 8 SEMESTER 2 DARING

  Disukai
  Diunduh 5
  Dilihat 17
daring
Penulis : HIJRI SYAMSURI
Diterbitkan : 15 Juni 2022 09:24
Jenjang : SMP/MTS/Paket B
Kelas : 8
Mapel : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
UNDUH RPP

RPP DARING IPS KELAS 8 SEMESTER 2 ini berisi pedoman mengajar bagi guru IPS SMP/MTS. Dibuat sesuai edaran Kemendikbud no. 14 tahun 2019 dan disesuaikan dengan kebutuhan di masa Pandemi ini. RPP berisi tiga komponen yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian. rpp ips 8 daring | rpp ips 8 1 lembar | rpp ips kelas 8 abad 21 | rpp covid ips kelas 8 | contoh rpp ips kelas 8 satu lembar | rpp ips kelas 8 semester 2 daring | download rpp ips smp kelas 8


Bookmark

Cari RPP Lain

RPP terkait lainnya