RPP Daring bersama TVRI tanggal 11 – 16 Mei 2020

  Disukai
  Diunduh 282
  Dilihat 637
daring
Penulis : AJNIHATIN MU`AWINAH
Diterbitkan : 14 Mei 2020 13:30
Jenjang : SD/MI/Paket A
Kelas : 5
Mapel : Guru Kelas Tinggi

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Daring bersama TVRI tanggal 11 – 16 Mei 2020
Kelas 5 SD Negeri Jatirejo
Jalan Klewonan – Jatirejo
Kecamatan Suruh
Kabupaten Semarang
Jawa Tengah 50776

Oleh : Ajnihatin Mu’awinah 🙂


Bookmark

Cari RPP Lain

RPP terkait lainnya