RPP Kelas 1 Tema 4/Sub Tema 4, Pembelajaran 5

  Disukai
  Diunduh 6
  Dilihat 31
luring
Penulis : JURYATI
Diterbitkan : 26 Juni 2022 14:59
Jenjang : SD/MI/Paket A
Kelas : 1
Mapel : Matematika

Perangkat pembelajaran untuk mupel matematika kelas 1 semester 1 kurikulum 2013, materi menimbang berat benda, membandingkan berat benda, mengurutkan berat benda, dengan alat penimbang tak baku. menggunakanmedia realia.


Bookmark

Cari RPP Lain

RPP terkait lainnya

 • makanan dan minuman halal
  9 Maret 2023 11:31
  SMP/MTS/Paket B, 8, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
    Disukai 21   Diunduh 21
 • SISTEM PERNAPASAN PADA MANUSIA
  9 Maret 2023 11:30
  SD/MI/Paket A, 5, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
    Disukai 36   Diunduh 36
 • Diriku
  9 Maret 2023 11:23
  SD/MI/Paket A, 1, Bahasa Indonesia
    Disukai 26   Diunduh 26
 • TANAMAN JENIS UMBI
  9 Maret 2023 11:17
  PAUD/TK/RA, PAUD, Tematik
    Disukai 9   Diunduh 9
 • RPP TK B Topik Air
  9 Maret 2023 11:13
  PAUD/TK/RA, PAUD, Tematik
    Disukai 32   Diunduh 32