RPP Tekanan pada Zat Padat (10menit)

  Disukai
  Diunduh 1
  Dilihat 54
luring
Penulis : GUSTI AISYAH RITONGA
Diterbitkan : 7 Februari 2023 09:55
Jenjang : SMP/MTS/Paket B
Kelas : 8
Mapel : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
UNDUH RPP

RPP ini berisi rancangan pembelajaran pada materi tekanan pada zat padat di kelas VIII semester genap, dengan modde luring, serta durasi waktu 10 menit. RPP ini dibuat untuk memenuhi persyaratan CGP angkatan 9.


Bookmark

Cari RPP Lain

RPP terkait lainnya

 • makanan dan minuman halal
  9 Maret 2023 11:31
  SMP/MTS/Paket B, 8, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
    Disukai   Diunduh
 • SISTEM PERNAPASAN PADA MANUSIA
  9 Maret 2023 11:30
  SD/MI/Paket A, 5, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
    Disukai 9   Diunduh 9
 • Diriku
  9 Maret 2023 11:23
  SD/MI/Paket A, 1, Bahasa Indonesia
    Disukai 6   Diunduh 6
 • TANAMAN JENIS UMBI
  9 Maret 2023 11:17
  PAUD/TK/RA, PAUD, Tematik
    Disukai   Diunduh
 • RPP TK B Topik Air
  9 Maret 2023 11:13
  PAUD/TK/RA, PAUD, Tematik
    Disukai   Diunduh