SISTEM KOLOID

  Disukai
  Diunduh
  Dilihat
luring
Penulis : YENI SETIANINGSIH
Diterbitkan : 27 Januari 2023 15:01
Jenjang : SMA/MA/Paket C
Kelas : 11
Mapel : Kimia
UNDUH RPP

RPP PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DENGAN PENDEKATAN TPACK PADA MATERI SIFAT-SIFAT KOLOID UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS PESERTA DIDIK KELAS XI MIPA DI SMA NEGERI 13 BEKASI


Bookmark

Cari RPP Lain

RPP terkait lainnya

 • makanan dan minuman halal
  9 Maret 2023 11:31
  SMP/MTS/Paket B, 8, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
    Disukai   Diunduh
 • SISTEM PERNAPASAN PADA MANUSIA
  9 Maret 2023 11:30
  SD/MI/Paket A, 5, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
    Disukai 9   Diunduh 9
 • Diriku
  9 Maret 2023 11:23
  SD/MI/Paket A, 1, Bahasa Indonesia
    Disukai 6   Diunduh 6
 • TANAMAN JENIS UMBI
  9 Maret 2023 11:17
  PAUD/TK/RA, PAUD, Tematik
    Disukai   Diunduh
 • RPP TK B Topik Air
  9 Maret 2023 11:13
  PAUD/TK/RA, PAUD, Tematik
    Disukai   Diunduh